آزمایشگاه آکرودیته(همکار)


آزمایشگاه آکرودیته (همکار) نساجی مشهد نخ:

آزمایشگاه فیزیک نساجی مشهد نخ یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاههای فیزیک نساجی کشور بوده ومدتهاست به عنوان آزمایشگاه همکار(آکرودیته ) با اداره استاندارد همکاری می نماید.این آزمایشگاه علاوه بر کنترل دقیق کلیه مراحل تولید نخ , قابلیت خدمات دهی و انجام کلیه تست ها جهت مشتریان بیرون شرکت را درزمینه های ذیل داراست .
1- تست یکنواختی از فیتیله تا نخ یا CV% (ضریب تغییرات جرمی)
2- تست نقاط نازک و کلفت و نپ (گلوله های موجود در نخ)
3- تست استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی برای نخ Tenacity ,Elongation
4- سنجش میزان ضایعات پنبه (ضایعات گیاهی ، خاک و الیاف کوتاه) ورقم بندی آن
5- سنجش نپ و گلوله های موجود در الیاف و فتيله پنبه
6 -سطح مقطع عرضی الیاف
7- تاب نخ / ظاهر نخ بر روی تخته (دستگاه تابلوپیچ)
8- سنجش طول ، استحکام ، ظرافت ، رسیدگی ، رنگ ، شاخص الیاف کوتاه و... جهت الیاف پنبه .
دامنه شمول این آزمایشگاه بر اساس استانداردهای ایران شامل استانداردهای شماره 6020,28,1680,29, 1459,7445,2584,2444,2378,4564,2266,2660,2694 میباشد.