حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

آخرین به روز رسانی (1395/03/11)
سایت به آدرس http://www.shadilon.com متعلق به گروه تولیدی و صنعتی شادیلون می باشد. این صفحه شما را از سیاست های ما در قبال اطلاعات شخصی که ما از کاربران سایت دریافت میکنیم، مطلع خواهد کرد. ما از اطلاعات شخصی شما تنها برای ارائه و بهبود سایت استفاده خواهیم کرد. ضمن توافق با این سیاست، شما از سایت استفاده نموده وهمه موارد و اطلاعات آن را مورد بازدید قرار خواهید داد.

جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن

در حالی که از سایت ما استفاده می کنید، ممکن است از شما خواسته شود که برخی از اطلاعات شناسایی شخصی خود را که می تواند برای تماس و یا شناسایی شما مورد استفاده قرار گیرد، در اختیار ما قراردهید. اطلاعات شناسایی شخصی ممکن است شامل نام اشخاص باشد، اما فقط به آن محدود نمی شود.

ارتباطات

بخش ارتباطات برای کسب و کار است که ممکن است کاربران از طریق ایمیل یا روش های دیگر تماس بگیرند.

امنیت

امنیت اطلاعات شخصی شما برای ما مهم است، اما به یاد داشته باشید که هیچ روش انتقالی از طریق اینترنت، و یا روش ذخیره سازی الکترونیکی 100٪ امن نیست. در حالی که ما در تلاش برای استفاده از ابزار تجاری قابل قبول برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما هستیم، اما نمی توانیم امنیت مطلق آن را تضمین کنیم.

تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی

این سیاست حفظ حریم خصوصی از تاریخ 1395/03/11 موثر است مگر اینکه در آینده هر گونه تغییری در مفاد آن بوجود آید، که در اینصورت بلافاصله پس از ثبت در این صفحه ، اعمال میگردد. ما این حق را برای به روز رسانی و یا تغییر سیاست حفظ حریم خصوصی در هر زمان برای خود محفوظ میداریم و شما می توانید بصورت دوره ای این صفحه را بازدید نمایید. استفاده مداوم شما از خدمات ما بعد از اعمال هر گونه تغییری در سیاست حفظ حریم خصوصی در این صفحه، نشان می دهد که شما رضایت خود را از اصلاحات انجام شده اذعان داشته و خود را ملزم به رعایت آن می دانید.

تماس با ما

چنانچه هر گونه سوالی در مورد این سیاست حفظ حریم خصوصی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.