نخ تکسچره

  • سایز: ندارد
  • برند: شادیلون
  • رنگ بندی: بدون رنگ

توضیحات محصول :

نخ تکسچره:
 تولید نخ تکسچره برای مصرف در پتوی راشل، پلوش، پارچه و ... با توان تکسچرایزینگ از نمره 70 تا 500 دنیر به صورت معمولی و [های کُنت] (high count)
سایز و رنگبندی ندارد نخ POY وارد شده و تکسچره می شود.