پارچه خارخورده

  • سایز: ندارد
  • برند: شادیلون
  • رنگ بندی: بدون رنگ

توضیحات محصول :

سایز و رنگبندی ندارد. پارچه تولیدی وارد شده و فقط خارزنی می شود.